Domosławscy-Auditors sp. z o.o. to firma, która stawia sobie za cel dostarczyć fachowej, kompleksowej i efektywnej ekonomicznie usługi z zakresu:

 

  • Audytu finansowego,
  • Doradztwa podatkowego,
  • Doradztwa finansowego,
  • Rachunkowości,
  • Audytu projektów unijnych.

 

Mimo, że jesteśmy firmą młodą, swoją działalność opieramy na ludziach kompetentnych o wieloletnim doświadczeniu w pracy z największymi firmami i instytucjami w Polsce i Europie. Nasi specjaliści prowadzili audyt sprawozdań finansowych wielu kluczowych przedsiębiorstw z sektora finansowego: PKO BP SA, Pekao SA, PZU SA, BGŻ SA, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Bank Polskiej Spółdzielczości, Millenium Bank SA, dużych spółek giełdowych: KGHM SA, Computerland SA, Comarch SA, PGF SA, Prosper SA, Forte SA, Bauma SA, Jago SA, Impel SA, Techmex SA, Polish Energy Partners SA, spółek z udziałem kapitału zagranicznego: Lafarge, Alcatel Polska, Siemens Polska, General Motors Polska, Fiat Poland SA, Microsoft Polska, IBM Polska, Monsanto Polska, Bayer Polska, oraz dużych przedsiębiorstw i instytucji o strategicznym znaczeniu dla Polski: Narodowy Bank Polski, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, Polska Żegluga Morska , Agencja Rozwoju Przemysłu, Giełda Energii SA i wiele innych..

W naszej codziennej pracy kierujemy się przede wszystkim potrzebami naszych Klientów. Chcemy dostarczać im niezależnej i obiektywnej informacji oraz wspierać ich na drodze do podejmowania najlepszych decyzji biznesowych oraz wspierać w budowaniu swojej wiarygodności.

Mając świadomość, że we współczesnym świecie, gdzie przedsiębiorstwa, aby się rozwijać, potrzebują dostępu do zewnętrznego kapitału (o charakterze dłużnym, jak i udziałowym), informacja finansowa, którą przygotowują przedsiębiorstwa ma kluczowe znaczenie dla powodzenia strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Wiedząc o tym oraz wykorzystując nasze wielopłaszczyznowe doświadczenie jesteśmy w stanie zaoferować naszym Klientom najwyższy poziom usług za rozsądną cenę.